Så här gör du

Viktig information till dina medarbetare

För arbetsgivare med kollektivavtal är det betydelsefullt att informera om både pension och försäkringar som de anställda kan ha rätt till. Det är förmåner som är värdefulla för dina medarbetare – men som de riskerar att gå miste om ifall de inte känner till dem, och om de själva inte ansöker om dem.

Vi vet att det är vanligt att missa detta. Därför har vi satt ihop den här verktygslådan med material som gör det enklare för dig att informera dina anställda.

Här finns material som är färdigt att använda

Den här webbplatsen innehåller material som ni enkelt kan använda i er interna kommunikation på olika sätt – för att berätta om de försäkringar som de anställda själva måste ha koll på för att få de pengar de kan ha rätt till.

Sprid informationen till alla anställda

Ni kan berätta om ert kollektivavtal, och vad detta innebär, på exempelvis interna möten.

Ni kan också sprida information: 

  • på anslagstavlor
  • som mejl till anställda
  • via nyhetsbrev
  • genom att sätta upp material i era lokaler, i personalpärmar eller liknande.

Ni bestämmer vad som passar bäst för er. Huvudsaken är att kommunikationen når fram till era anställda.

Vilka behöver få information hos er?

Framför allt behöver de som är anställda som arbetare nås av informationen. Tjänstemännen får ersättning för flera försäkringar genom er som arbetsgivare, medan arbetare själva måste söka ersättning.

Det gäller:

  • Sjukförsäkring
  • Föräldrapenningtillägg

Både arbetare och tjänstemän behöver också känna till:

  • Arbetsskadeförsäkringen. Alla anställda måste själva begära ersättning från den.

Samtliga försäkringar handläggs av Afa Försäkring.

Du behöver inga förkunskaper!

Vi vet att många arbetsgivare känner sig osäkra inför att kommunicera försäkringar på jobbet, eftersom det oftast inte ingår i de mer rutinartade uppgifterna. Men vi har gjort det så enkelt som möjligt – hänvisa alla frågor till oss på Avtalat! I det mesta av materialet här finns länkar bifogade som gör det enkelt för de anställda själva att hitta rätt, ansöka eller lära sig mer.

För språksvaga hos er kan hjälp behövas, eftersom ansökningar och liknande hanteras på svenska. Försök att hjälpa dem som inte kan svenska så gott ni kan, så att de får pengarna som de kan ha rätt till.

Alla anställda behöver inte veta allt om försäkringarna. Men de ska veta att de vet att de finns och att de kan ansöka själva, eller fråga er, när en situation har uppstått som kan ge dem pengar.

Det kostar er inget!

Att utnyttja de försäkringar som de anställda själva måste söka kostar er inget – de ingår i kollektivavtalet.

Men du behöver ge information vid regelbundna tillfällen

Att ge information vid ett enda tillfälle är bra. Men för att dina medarbetare verkligen ska lägga försäkringarna på minnet, som de förmåner de är, är det bra om du kan ge information vid olika tillfällen. Framför allt bör du fånga upp nyanställda, helst redan vid intervjutillfället, så att de förstår de förmåner de kommer att få tillgång till.

Det här hittar du på webben

I era kanaler

Här hittar du material för att ta upp försäkringar vid olika tillfällen, till exempel i nyhetsbrev.

I era lokaler

Här hittar du färdigt material att sätta upp i era lokaler. Budskapen är anpassade för olika ytor. Alla är i format A4, men vill du ha det större kan du helt enkelt skriva ut i det önskade formatet.

Skrytmaterial

Här hittar du material som påminner alla medarbetare om att kollektivavtalet är något ni kan vara stolta över.

Vid nyanställning

Redan före intervjuer med de som söker jobbet bör du fundera igenom hur ni kan presentera de förmåner som finns på företaget. Se till att inte glömma de försäkringar och den pension som följer med kollektivavtalet. De kan vara betydelsefulla, speciellt för att ni bryr er om att förklara dem.

När något händer

Du behöver ge dina anställda information vid händelser som kan ge ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna, speciellt vid de tillfällen där den anställde själv måste söka ersättning.

Eller när du tycker det passar

Det är ni själva som lägger upp hur ni väljer att kommunicera. Kanske har du andra idéer om hur ni berättar om detta på bästa sätt, för just era anställda? Ta vara på de resurser som finns här, men gör det på det sätt som är bäst för er.

Lycka till!