Vid nyanställning

När det börjar någon ny

Redan före intervjuer med de som söker jobbet bör du fundera igenom hur ni kan presentera de förmåner som finns på företaget. Se till att inte glömma de försäkringar och den pension som följer med kollektivavtalet. De kan vara betydelsefulla, speciellt för att ni bryr er om att förklara dem.

Du hittar kort information om dem alla hos Avtalat:

https://www.avtalat.se/arbetsgivare/dina-anstalldas-pension-och-forsakringar/

Vid själva anställningen är det mycket att tänka på för den som börjar hos er. Här är det dags att berätta om försäkringar och pension lite mer utförligt, och framför allt lyfta de försäkringar som den anställde själv måste känna till. Den informationen hittar du här:

Info till nyanställda

Blad för personalpärm eller motsvarande

Material att ladda ner, skriva ut, och sätta in i exempelvis en personalpärm, eller dela som PDF på ett intranät. Det är ett enkelt material på 5 sidor, som genomgående hänvisar till uppdaterad information genom QR-koder (för att inga uppgifter ska vara tryckta och snabbt bli inaktuella).