När något har hänt

Påminn dina medarbetare

Du behöver ge dina anställda information vid händelser som kan ge ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna, speciellt vid de tillfällen där den anställde själv måste söka ersättning. Det gäller följande tillfällen:

För arbetare:

  • Sjukdom (längre än 14 dagar)
  • Föräldraledighet

För arbetare och tjänstemän:

  • Arbetsskador

Samtliga ansökningar hanteras av Afa Försäkring.

När en medarbetare är sjuk en längre tid

Om din medarbetare är sjuk i mer än 14 dagar får hen vanligtvis ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning. Påminn om att hen, vid dag 15 i sjukskrivningen, även ska anmäla och ansöka om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hos Afa Försäkring. Den ger ytterligare cirka 10 procent i ersättning utöver de cirka 80 procent hen får från Försäkringskassan.

Om medarbetaren är långvarigt sjukskriven eller inte bedöms kunna komma tillbaka till arbetslivet kan hen få en aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Även då kan hen ansöka om extra pengar från AGS.

Här finns kort information för din anställde: https://kampanj.avtalat.se/sjuk/

Här ansöker arbetare själva sin ersättning via kollektivavtalet vid längre sjukdom: https://www.afaforsakring.se/forsakring/sjukforsakring/anmalan-till-sjukforsakring

När en medarbetare blir förälder

När en medarbetare är hemma med en ny liten familjemedlem finns det olika slags ersättningar att få ut. Om medarbetaren är arbetare, berätta om Föräldrapenningtillägget (FPT) som hen har genom kollektivavtalet. Det ger extra pengar under föräldraledigheten. Medarbetaren ansöker själv om detta från Afa Försäkring, och om föräldrapenning från Försäkringskassan. Du som arbetsgivare ska sedan bekräfta hos Afa Försäkring att personen jobbar hos dig.

För tjänstemän ska arbetsgivaren, enligt de flesta kollektivavtal, betala föräldralön som ger medarbetaren en extra summa pengar vid föräldraledighet. Kolla med ditt fack- eller arbetsgivarförbund vad som gäller för ditt företag.

Här finns kort information för din anställde: https://kampanj.avtalat.se/foraldraledig/

Här ansöker arbetare själva sin ersättning via kollektivavtalet vid föräldraledighet: https://www.afaforsakring.se/forsakring/foraldrapenningtillagg/anmal-foraldraledighet

När en medarbetare råkar ut för en arbetsskada

En arbetsskada är ett olycksfall som medarbetaren råkar ut för i jobbet, eller på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen. Även en sjukdom eller smitta som orsakats av jobbet kan vara en arbetsskada.

Påminn den som skadat sig om att hen själv behöver söka ersättning från försäkringen via Afa Försäkring. Du som arbetsgivare ska i din tur anmäla arbetsskadan på anmalarbetsskada.se och bekräfta att personen som skadat sig är anställd hos dig via afaforsakring.se

Här finns kort information för din anställde: https://kampanj.avtalat.se/arbetsskada/

Här ansöker de anställda själva sin ersättning via kollektivavtalet vid arbetsskada: https://www.afaforsakring.se/forsakring/arbetsskadeforsakring/anmal-arbetsskada