Extra ersättning vid föräldraledighet? Det är avtalat

Få extra pengar genom ditt kollektivavtal

När du är hemma med en ny liten familjemedlem vill du inte behöva oroa dig över pengar. Därför är det så bra att du kan få extra pengar när du är föräldraledig, utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan.

Du som jobbar på ett privat företag med kollektivavtal har nämligen rätt till extra ersättning via ditt jobb. Om du är tjänsteman kallas ersättningen föräldralön, och är du arbetare kallas den föräldrapenningtillägg. Fråga din arbetsgivare om vad som gäller för just dig.

Viste du att…

Med full ersättning från Försäkringskassan och din extra ersättning via jobbet kan du få upp till 90 % av din vanliga lön under föräldraledigheten. 

Om du får eller har fått barn

Arbetare

Den här försäkringen kan ge dig ytterligare ersättning när du är föräldraledig från din anställning. Observera att du själv måste ansöka om detta hos Afa Försäkring. Vid ansökan ska du fylla i:

  • Barnets personnummer
  • Personuppgifter
  • Ditt jobb
  • Din första anställningsdag (du måste varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse)
  • Din sjukpenninggrundande inkomst
  • Den längsta perioden av din föräldraledighet

 

Tjänstemän

Din arbetsgivare ombesörjer att du får ut den föräldralön du har rätt till, utöver föräldrapenningen. Vill du ha mer information hittar du det på vår hemsida.

 

Pension och fem försäkringar

Det här har du som anställd på ett privat företag med kollektivavtal.

Tjänstepension

Din arbetsgivare betalar in extra pengar till din pension, eftersom ni har kollektivavtal. Det innebär att du kommer få ut extra pengar som pensionär.

Arbetsskada

Skadar du dig på jobbet, eller på väg till eller från jobbet, kan du ha rätt till ersättning för till exempel förlorad inkomst.

Uppsägning

Om du skulle bli uppsagd från jobbet kan du få stöd. Du kan till exempel få hjälp att hitta ett nytt jobb, börja studera eller starta eget.

Dödsfall

Genom ditt kollektivavtal kan du välja att teckna olika försäkringar som hjälper din familj ekonomiskt om du skulle dö.

Sjuk

Om du är sjukskriven en längre tid kan du få extra pengar via jobbet, utöver sjukpenningen du får från Försäkringskassan.